Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto

No Comments

Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto – module Chức năng kết nối ví Metamask, connectWallet…

Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto – module Chức năng whitelist

Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto – module Chức năng tính trọng số về lottery

Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto – module Chức năng staking

Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto – module multichain EVM

Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto – Vẽ giao diện UI UX

Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto – Chức năng mở nhiều pool IDO

Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto – phát triển trên smartcontract Solidity, EVM

Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto – phát triển trên Binance Smart Chain

Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto – phát triển trên Polygon, matic

Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto – phát triển trên Fantom

Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto – phát triển trên Celo

 

Về chúng tôi

Chúng tôi là công đội ngũ các công dân số, hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số và thực thi chuyển đổi số ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau, với các dịch vụ về thiết kế phần mềm, thiết kế app, phát triển ứng dụng theo yêu cầu, digital marketing...

Cần tư vấn hơn nữa?

Bạn cần tư vấn hơn nữa từ các dịch vụ từ chúng tôi?

More from our blog

See all posts

Leave a Comment