APPigital - Công ty thiết kế app và tư vấn chuyển đổi số

Tag Archives: Designer

APPigital tuyển dụng designer

Tuyển dụng Designer

ỨNG TUYỂN NGAY Yêu cầu Designer: Kỹ năng Photoshop & AI Nghiên cứu thông tin dữ liệu, lên concept cho dự án. Mô…
Continue reading