APPigital - Công ty thiết kế app và tư vấn chuyển đổi số

Archives

Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto

Dịch vụ thiết kế web ido launchpad crypto - module Chức năng kết nối ví Metamask, connectWallet... Dịch vụ thiết kế web ido…
Continue reading

APPigital Next Talent Leadership 2022

ỨNG TUYỂN NGAY APPigital Next Talent Leadership 2022 Là chương trình tuyển dụng và đào tạo tìm kiếm lãnh đạo trẻ tài năng…
Continue reading
APPigital tuyển dụng designer

Tuyển dụng Designer

ỨNG TUYỂN NGAY Sau hơn 1 năm hình thành đội nhóm Media và các quy trình, nay công ty tiếp tục mở rộng…
Continue reading
Solidity development

[Remote/base Da Nang City] Solidity Engineer/ Solidity Developer All Level

Solidity Engineer/ Solidity Developer All Level What you'll do Build smart contract applications for on the EVM networks Write Solidity code from a…
Continue reading