Chuyển đổi số marketing là gì? Cẩm nang chuyển đối số marketing A-Z

No Comments

Chuyển đổi số marketing là gì?

Số hoá hoạt động marketing là thế nào?

Khác biệt giữa số hoá và chuyển đổi số trong marketing

Tiến trình lịch sử chuyển đổi số trong hoạt động marketing trong những năm qua

Các công đoạn số hoá – chuyển đổi số trong marketing

1 số hoá trong hoạt động hình thành sản phẩm

2 phương thức trong hoạt động tiếp cận khách hàng số

3 chuyển đổi số trong bán hàng và gia tăng trải nghiệm khách hàng số

4 chuyển đổi số trong tiếp thị số lặp lại(remarketing)

Về chúng tôi

Chúng tôi là công đội ngũ các công dân số, hoạt động trong lĩnh vực chuyển đổi số và thực thi chuyển đổi số ở nhiều ngành công nghiệp khác nhau, với các dịch vụ về thiết kế phần mềm, thiết kế app, phát triển ứng dụng theo yêu cầu, digital marketing...

Cần tư vấn hơn nữa?

Bạn cần tư vấn hơn nữa từ các dịch vụ từ chúng tôi?

More from our blog

See all posts

Leave a Comment