APPigital - Công ty thiết kế app và tư vấn chuyển đổi số

Category Archives: BLog

ý tưởng startup với mobile app

15+ ý tưởng startup với mobile app 2021

Những năm 2018 - 2020, sự thành công của một công ty khởi nghiệp phần lớn phụ thuộc vào ý tưởng độc đáo…
Continue reading

[Toàn tập] Hướng dẫn đưa app lên google play BONUS Tips chuẩn ASO/SEO

Google chủ yếu được biết đến với tính năng tìm kiếm, nhưng nó còn có nhiều thứ khác để cung cấp. Đó là điều…
Continue reading